ordbog til nye Spejderforældre

ordbog til nye Spejderforældre

 

Er du ny spejderforælder? Så kan det være svært at gennemskue alle begreberne. Herunder finder du forklaringer på mange af de ord man kan møde, når man bliver en del af spejderbevægelsen.

Struktur – oppefra og ned…. 

Korpset: Det øverste organ i Det Danske Spejderkorps (de blå spejdere) som vi er medlem af. Under korpset findes 35 divisioner.

Division: "Sakskøbing Spejderne" Gruppen hører under Sydhav Division. Der er i alt 10 spejdergrupper under Sydhav Division.LÆS MERE

Gruppe: En spejdergruppe består af et antal grene. "Sakskøbing Spejderne" gruppen består af et antal ledere, lederassistenter, 6 grene, en bestyrelse, en formand og en gruppeleder.

Gren: En gren svarer til en klasse på en skole, men grenen spænder over flere klassetrin. Hos Sakskøbing Spejderne har vi 6 grene:

  • Familiespejd (3-6 år)
  • Mikro (6-7 år)
  • Mini (8-9 år)
  • Junior (10-11 år)
  • Trop (12-16 år)
  • Klan (17-25 år)

Aldersgrupperne er vejledende og en leder har altid ret til at bede en spejder om at blive et år ekstra i sin gren. Det kan f.eks. være når spejderen ikke har de fornødne færdigheder endnu, eller ikke er moden nok til at klare skiftet fra den ene til den anden gren. Det vil altid være til spejderens fordel når lederen går ind og vejleder på den måde.

 

Flere begreber…. 

Gruppestyrelsen: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at gruppen udvikler sig, overholder korpsets love og arbejder ud fra korpsets værdier. 

Grupperådsmøde: Et møde som minder om et forældremøde. Grupperådsmødet er foruden formalia også der, hvor forældre, ledere og spejdere kan genleve minder fra året der gik, lave aktiviteter sammen og planlægger nye udfordringer for den kommende tid.

Gruppeleder: Den der leder spejdergruppen, og sørger for den gode stemning, rutiner og udvikling. LÆS MERE

Ledermøder: Lederne afholder løbende møder. Her planlægges de kommende spejdermøder og arrangementer.

Loppe udvalget: Loppeudvalget er vores støtteforening. De driver Sakskøbing Spejdernes loppemarked. LÆS MERE

Spejder Sport: Alle spejdere kan få 10% rabat i Spejder Sport. Få et Rabatkort af din Grenleder. Hvis der skal bestilles ting i Spejder Sport snakker vi om det på ledermøderne. VIDERE TIL HJEMMESIDE

Udvalg: Der nedsættes udvalg efter behov. Et udvalg varetager en specifik opgave. F.eks. fondssøgning, mediedækning, udendørsarealer, indendørsarealer osv.