Program

Program

August:

15.    Fælles opstart i gruppen med oprykning kl. 18.30 - 20.

23.    Velkommen til nye og I haft en god sommerferie?

29.    Kanotur ved Oreby havn kl. 18 - 20 (gruppearrangement)

September:

6.      Loppemarkedsmøde på Sukkerfabrikken - vi beder forældre om at hjælpe med at stille lopper op, mens vi afholder møde i området

8.-9.  Loppemarked - Vi har virkelig brug for forældreopbakning disse dag.

13.    Sø og strand - vi mødes på naturlegepladsen i Guldborg overfor marinaen.

15.-16. Tværkorpsligt arrangement med overnatning

20.     Hemmelig møde AFLYST!!

27.     Hvem mon brænder snoren over hurtigst?

Oktober:

2.       Drenge på tværs (nærmere tilgår)

4.       Piger på tværs (nærmere tilgår)

11.     Skovtur i Haveskoven - vi mødes på p-pladsen

18.     Efterårsferie

 25.    Naturkrea

Husk tøj efter vejret!

Afbud til Kristine på tlf. 28 25 95 34 - sms er fint!

Vel mødt!

Spejderhilsen Mads og Kristine