Program

Program

Februar:

1.     Fuglefoder

8..    Suppe over bål og hvem er Baen powell?

15.   Vinterferie

22.   Tænkedag - gruppearrangement - mødetid kl. 18.00 - 19.30. Husk 2 kr. pr. påbegyndt år man har været spejder.

Marts:

1.     Børns rettigheder

15.   Læderpung

22.   Læderpung

29.   Påskeferie

Januar:

5.     Mon pandekagerne vil vendes?

12.   Hvem vinder æren? - konkurrencer, der overrasker.

19.   Båltændings teknik

25.   Sct. Georgsdag - gruppearrangement (nærmere tilgår)

 

Husk tøj efter vejret!

Afbud til Kristine på tlf. 28 25 95 34 - sms er fint!

Vel mødt!

Spejderhilsen Mads, Sofie og Kristine