Gruppestyrelsen

Gruppestyrelsen

FunktionNavn
FormandMichael Eriksen, 54 70 62 05
KassererAnni Nielsen, 54 70 58 83
MedlemLotte Magnusson
MedlemAnne-Käthe Hansen
MedlemMaria Ejersbo
SuppleantMargit Larsen
Suppleant Danielle Hjortstrøm
SuppleantDina Christoffersen
GruppelederClaus Lohse 42 20 86 32
LederJane Sørensen
LederClaus Petersen
LederLine Nielsen
LederJørgen Larsen
Ung i styrelsenThomas Echen Hansen
Ung i styrelsenJim Møller
Ung i styrelsenMads Magnusson
Ung i styrelsenSimon Lander Skourup
Ung i styrelsenMads Jakob Gøbel
Suppleant Ung 
Suppleant Ung 
  
Opgaver 
KorpsrådetClaus Lohse
KorpsrådetMads Magnusson
Korpsrådet SuppleantKristine Holm-Eriksen
  
DivisionsrådetMichael Eriksen
DivisionsrådetAnni Nielsen
DivisionsrådetClaus Petersen
DivisionsrådetClaus Lohse
DivisionsrådetThomas Eschen Hansen
Divisionsrådet SuppleantMarie Ejersbo
Divisionsrådet SuppleantEllen H. Jensen
  
Søkyndigt medlemMichael Eriksen
  
PR ansvarligLine Nielsen
  
RevisorErik Blach
Revisor suppleantIb Skadhauge Jørgensen
  
Kontaktperson til LoppeudvalgetMichael Eriksen