Mikro

Tænkedag

Dato: 
Tor, 22.02.2018 18:00 - 19:30

Mikro møde

Dato: 
Tor, 24.05.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 31.05.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 07.06.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 17.05.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 19.04.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 26.04.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 03.05.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 10.05.2018 17:30 - 19:00

Mikro møde

Dato: 
Tor, 08.02.2018 17:30 - 19:00